Andre søndag i adventstiden (I)

Lesetekst 1: Salme 93 (Salme 33,18–22)

Kopier inn tekst her.

Lesetekst 2: 2Pet 3:8-15 (Hebr 6,13–19a)

Kopier inn tekst her.

Evangelietekst: Matt 24,3-14 (Joh 14,1–4)

Kopier inn tekst på norsk her

Gresk tekst er under arbeid og kommer snart.

Kommentar til evangelieteksten

Av Bo Giertz.

Kommer snart