4. søndag i åpenbaringstiden (III)

Lesetekst 1: Ordsp 14,21–22.25.31

21 Den som forakter sin neste, synder. Men salig er den som har medynk med arminger. 22 Skulle de ikke fare vill, de som tenker ut det som er ondt? Men de som tenker godt, møter miskunn og trofasthet. 23 Ethvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap. 24 De vises rikdom er deres krone. Dårenes dårskap er og blir dårskap. 25 Et sanndru vitne frelser liv, men den som taler løgn, er full av svik. 26 Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. 27 Å frykte Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer. 28 Mye folk er kongens ære, men mangel på folk er fyrstens fall. 29 Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap. 30 Et fredfylt hjerte gir legemet liv, men hissighet er råttenhet i benene. 31 Den som undertrykker en arming, håner hans skaper. Men den som har medynk med den fattige, ærer Skaperen.

Lesetekst 2: Fil 1,20

20 Ja, bror! Måtte jeg nå ha nytte av deg i Herren! Gled mitt hjerte i Kristus.

Evangelietekst: Luk 13,10–17

10 En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. 11 Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vanmaktsånd i atten år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12 Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt. 13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. 14 Da tok synagogeforstanderen til orde – han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten – og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide på, kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten. 15 Men Herren svarte ham og sa: Hyklere! Løser ikke hver av dere oksen eller eselet fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? 16 Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk i atten år, skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen? 17 Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme, og hele folket gledet seg over alle de herlige ting som skjedde ved ham.

Gresk tekst er under arbeid og kommer snart.

Kommentar til evangelieteksten

Av Bo Giertz.

Kommer snart