Hopp til innholdet

6. søndag i åpenbaringstiden (I)

  Lesetekst 1: Salme 126,1–6

  En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende.2 Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!3 Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.4 Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!5 De som sår med gråt, skal høste med fryderop.6 De går gråtende og bærer den sæden de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.

  Lesetekst 2: Fil 1,2–6

  Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

  3 Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere.4 Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede5 på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå.6 Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

  Evangelietekst: Joh 6,63–69

  Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.64 Men det er noen av dere som ikke tror. – For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham.65 Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.

  66 Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.67 Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort?68 Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige!

  63 Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶN ὑμῖν, πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 64 Ἀλλʼ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾜδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς, τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 Καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου.N

  66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθονN τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετʼ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 Ἀπεκρίθη οὖνN αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 69 Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸςN ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

  NVariant with NA/UBS: λαλῶ ♦ λελάληκα

  NVariant with NA/UBS: μου ♦ –

  NVariant with NA/UBS: ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ♦ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον

  NVariant with NA/UBS: οὖν ♦ –

  NVariant with NA/UBS: χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ♦ ἅγιος τοῦ θεοῦ

  Kommentar til evangelieteksten

  Av Bo Giertz.

  Kommer snart