Hopp til innholdet

6. søndag i åpenbaringstiden (II)

  Tekstrekke II Ukategorisert

  Salme 119,80–83

  80 La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, for at jeg ikke skal bli til skamme!

  81 Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. 82 Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier: Når vil du trøste meg? 83 For jeg er blitt som en skinnsekk i røk. Dine forskrifter glemmer jeg ikke.

  Kol 1,24–2,3 (Kol 1,24–29)

  24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten. 25 For den er jeg blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget Gud har gitt meg for dere: å fullføre Guds ord. 26 Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er det blitt åpenbart for hans hellige. 27 For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet. 28 Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. 29 For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.

  1 For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt, 2 at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium, som er Kristus. 3 I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.

  Luk 12,35–40

  35 La hoftene være ombundet og lampene brennende! 36 Og vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. 37 Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Sannelig sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. 38 Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik – salige er de! 39 Men dette skal dere vite: Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. 40 Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.

  35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι· 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37 Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38 ΚαὶN ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱN δοῦλοι ἐκεῖνοι. 39 Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησενN ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναιN τὸν οἶκον αὐτοῦ. 40 Καὶ ὑμεῖς οὖνN γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

  NVariant with NA/UBS: Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ♦ Κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν NVariant with NA/UBS: οἱ δοῦλοι ♦ – NVariant with NA/UBS: ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ ♦ – NVariant with NA/UBS: διορυγῆναι ♦ διορυχθῆναι NVariant with NA/UBS: οὖν ♦ –

  Kommentar til evangelieteksten

  av Bo Giertz.

  Det gjelder å holde seg våken (12,35–40)

  Kjortelen folk bar til hverdags var en fotsid skjorte, løs og luftig. Under arbeidet spente man et belte om livet og festet kjortelen oppunder det. Slik kunne man lettere bevege seg. Å spenne beltet om livet betyr altså ikke å ta seg fri. Å ”[l]a hoftene være ombundet” innebærer å gjøre klar til å arbeide. På gresk brukes det samme ordet i begge tilfeller.

              Jesus bruker bildet av tjenere (ofte dreide det seg om slaver) som venter sin herre hjem etter en fest. De må holde seg våkne for å kunne åpne så snart han kommer. Det er bildet av disippelens situasjon. Hans herre er for tiden borte, men han kommer igjen, og det gjelder å være klar til å ta imot ham. Det kan ta lang tid. Jesus taler her om den andre og tredje nattevakt. Det var tretimersvakten før og etter midnatt. Den tredje nattevakt var spesielt slitsom for den som skulle våke. Å holde seg våken betyr her å beholde sin tro og sitt åpne forhold Herren. Han skal komme når man ikke venter det. Det blir altså ingen mulighet til storrengjøring dagen i forveien. Men salig er den som har holdt seg våken. Jesus bruker et bilde som må ha fått folk til å sperre opp øynene. Husbonden kommer til å binde opp klærne sine, og han ber tjenerne legge seg til bords. Deretter kommer han selv og tjener dem. Det er noe sjokkerende ved det bildet. Da Jesus vasket disiplenes føtter, var det ikke underlig at Peter ville hindre ham. Men bildet sier noe vesentlig. Å tilhøre Jesus er bare mulig hvis han får tjene oss. Han har rett på gaven, og han gir oss den egenhendig.