Askeonsdag (I)

Lesetekst 1: Joel 2,12-13

Kopier inn tekst her.

Lesetekst 2: 1 Pet 3,18-4,2

Kopier inn tekst her.

Evangelietekst: Matt 6,1-6.16-18

Kopier inn tekst på norsk her

Gresk tekst er under arbeid og kommer snart.

Kommentar til evangelieteksten

Av Bo Giertz.

Kommer snart