Fastelavnssøndag/Søndag før faste (I)

Lesetekst 1: Høys 8,6–7

Kopier inn tekst her.

Lesetekst 2: 1 Kor 13,1–7

Kopier inn tekst her.

Evangelietekst: Joh 17,20–26

Kopier inn tekst på norsk her

Gresk tekst er under arbeid og kommer snart.

Kommentar til evangelieteksten

Av Bo Giertz.

Kommer snart