Hopp til innholdet

Fastelavnssøndag/Søndag før faste (III)

  Tekstrekke III Ukategorisert

  Lesetekst 1: Jes 52,13–15

  13 Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. 14 Likesom mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn – 15 slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått.

  Lesetekst 2: 1 Tim 2,1–6 (1 Tim 2,1–6a)

  1 Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5 For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.

  Evangelietekst: Luk 18,31–34

  31 Han tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles. 32 For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. 33 De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dagen skal han stå opp. 34 Men de forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa.

  31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα,N καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32 Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν· καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπʼ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

  NVariant with NA/UBS: Ἱεροσόλυμα ♦ Ἰερουσαλήμ

  Kommentar til evangelieteksten

  Av Bo Giertz.

  På vei mot lidelsen (18,31–34)

  Pilegrimstoget nærmer seg nå Jeriko. Neste dag skal det være i Jerusalem. Jesus tar de tolv til side og taler for tredje gang om lidelsen som venter ham. Denne gangen sier Jesus noe nytt: Hans eget folk skal utlevere ham til hedningene, og de skal håne, mishandle og drepe ham. Alt ”skal oppfylles”. I ordet Lukas bruker ligger tanken om en Guds plan, noe som skal skje. Jesus visste det, men for de tolv var det et mysterium, noe helt uforståelig. Det var ”skjult for dem”, som det greske uttrykket betyr. Guds mening var skjult av et slør, og de forsto ikke hva Jesus talte om.