Kristi åpenbaringsdag (I)

Lesetekst 1: Jes 60,1–6

Kopier inn tekst her.

Lesetekst 2: Ef 3,1–7

Kopier inn tekst her.

Evangelietekst: Matt 2,1–12

Kopier inn tekst på norsk her

Gresk tekst er under arbeid og kommer snart.

Kommentar til evangelieteksten

Av Bo Giertz.

Kommer snart