Hopp til innholdet

Om oss

Søndagenstekst.no gir deg en oversikt over reviderte tekstrekker for kirkeåret, utarbeidet av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. Tekstene er hentet fra nettverkets hjemmeside kirkenett.no. Tekstrekkene er en revisjon fra Den norske kirkes tekstregister som ble publisert i 2011. Denne oversikten finner du på kirken.no. Der det er forskjell mellom de reviderte tekstene og Den norske kirkes tekstrekker, gjengis den sistnevnte i parentes.

Søndagenstekst.no gjør det enkelt å finne og lese tekstene for hver søndag. Vi har derfor gjengitt både lese- og prekentekster i sin helhet her på siden, i tillegg til å gjengi prekenteksten på den greske grunnteksten.

Bak nettstedet Søndagenstekst.no står Den lutherske kirke i Norge (lkn.no). LKNs menigheter bruker de reviderte tekstrekkene fra og med 1. søndag i advent, kirkeåret 20-21.

Bibelteksten på Norsk

Bibeltekstene på norsk er gjengitt fra Norsk Bibel 88/07 med tillatelse fra forlaget. Denne oversettelsen egner seg svært godt som prekenbibel da den klarer å gi uttrykk for flere viktige nyanser i grunnspråket.

Skaff din egen kopi på www.norsk-bibel.no eller les online på les.norsk-bibel.no

Bibelteksten på gresk

Greske tekster er hentet fra den bysantinske tekstformen (Majoritetsteksten) utarbeidet av Maurice A. Robinson og William G. Pierpont, og utgitt til fri bruk. Les mer på ByzantineText.com.

Vi har tatt med fotnotene fra den digitale utgaven. Bokstaven N markerer varianter mot den eklektiske utgaven NA27/UBS4, redigert av De forente bibelselskap. Bokstaven B markerer betydelige varianter innenfor den bysantinske tekstformen. Fotnotene viser den bysantinske teksten på venstre siden av en diamant (♦) og varianten på den høyre siden.

Små forskjeller mellom tekstutgavene

Forskjellene mellom ulike tekstutgver av grunnteksten er i utgangspunktet forbløffende små, gitt 1500 år med avskrifter kun gjort for hånd. De fleste variantene vil ikke påvirke en oversettelse. Kun en håndfull varianter utgjør betydelige forskjeller mellom tekstformer, og selv da er det ikke tilstrekkelig for å påvirke den kristne lære. Det er nyttig for prester og predikanter å være klar over forskjellene og ha et reflektert forhold til dem.

Andre tekstutaver på nett

Nestle-Aland: Den populære eklektiske utgaven som er utarbeidet av De forente bibelselskap, er underlagt opphavsrett, men er likevel tilgjengelig å lese på nettsiden academic-bible.com.

SBL: En ny eklektisk utgave, utarbeidet av Society of Biblical Literature, i samarbeid med Logos Bible Software, er tilgjengelig for tilnærmet fri bruk og kan lastes ned i sin helhet fra sblgnt.com.

På nettsiden csntm.org finner du oversikt over, og bilder av, en stor mengde konkrete håndkskrevne manuskript. Det brømte manuskriptet Codex Sinaiticus har en egen nettside hvor du kan lese det i sin helhet..

Kommentar til prekenteksten

Lunde forlag har gitt oss tillatelse til å gjengi biskop Bo Giertz’ forklaringer til evangelietekstene. Forklaringene er hentet fra:

Bo Giertz Forklaringer til Det nye Testamente. Oslo: Lunde forlag, 2004.