Hopp til innholdet

Såmannssøndag (II)

  Tekstrekke II Ukategorisert

  Jer 20,7–9

  7 Herre! Du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen, hver mann spotter meg. 8 For så ofte jeg taler, må jeg skrike! Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. 9 Jeg tenkte: Jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn! Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke.

  Rom 10,13–17

  13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? 17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

  Mark 4,26–34

  26 Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. 27 Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt – hvordan det går til, vet han ikke. 28 Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. 29 Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet.

  30 Han sa: Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? 31 Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. 32 Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. 33 I mange slike lignelser talte han Ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. 34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem alt sammen.

  26 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς ἐὰνN ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃN καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28 Αὐτομάτη γὰρN ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρηN σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 29 Ὅταν δὲ παραδῷN ὁ καρπός, εὐθέωςN ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.

  30 Καὶ ἔλεγεν, ΤίνιN ὁμοιώσωμενB τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Ἢ ἐν ποίᾳN παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν; 31 Ὡς κόκκονN σινάπεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότεροςN πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶνN τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· 32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντωνN τῶν λαχάνων μείζων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἐδύναντοN ἀκούειν· 34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς· κατʼ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖςN αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα.

  NVariant with NA/UBS: ἐὰν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: βλαστάνῃ ♦ βλαστᾷ
  NVariant with NA/UBS: γὰρ ♦ –
  NVariant with NA/UBS: πλήρη ♦ πλήρη[σ]
  NVariant with NA/UBS: παραδῷ ♦ παραδοῖ
  NVariant with NA/UBS: εὐθέως ♦ εὐθὺς
  NVariant with NA/UBS: Τίνι ὁμοιώσωμεν ♦ Πῶς ὁμοιώσωμεν
  BVariant with other Byzantine MSS: ὁμοιώσωμεν ♦ ὁμοιώσομεν
  NVariant with NA/UBS: ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ♦ τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
  NVariant with NA/UBS: κόκκον ♦ κόκκῳ
  NVariant with NA/UBS: μικρότερος ♦ μικρότερον ὂν
  NVariant with NA/UBS: ἐστὶν ♦ –
  NVariant with NA/UBS: πάντων τῶν λαχάνων μείζων ♦ μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
  NVariant with NA/UBS: ἐδύναντο ♦ ἠδύναντο
  NVariant with NA/UBS: μαθηταῖς αὐτοῦ ♦ ἰδίοις μαθηταῖς