Hopp til innholdet

Tekstrekke I — Kalenderoversikt 2022–2023

Nedenfor finner du den fulle oversikten over kirkeårets tekster 2022–2023. Vår revisjon oppgis først, og deretter Den norske kirkes tekst i parentes, der det er forskjell.

Adventstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
27. november
Første søndag i adventstiden (1sia)
Salme 24,1–10 Rom 13, 11-14 (Rom 13,11–12)Matt 21,1–11
4. desember
Andre søndag i adventstiden (2sia)
Salme 93 (Salme 33,18–22)
2Pet 3:8-15 (Hebr 6,13–19a)Matt 24,3-14 (Joh 14,1–4)
11. desember
Tredje søndag i adventstiden (3sia)
Jes 35,1–101 Kor 3,18–23Matt 11,2–11
18. desember
Fjerde søndag i adventstiden (4sia)
Rut 4,13–17Rom 15,8–13Luk 1,46–55

Juletiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
24. desember
Julaften (Julaft)
Jes 9,1-7 (Jes 9,1a.2.6-7)1 Joh 1,1-4Luk 2,1-20
25. desember
Første juledag (Juled)
Ordsp 8,1–2.22–31 Hebr 1,1–6Joh 1,1–14

26. desember
Andre juledag — Stefanusdagen (Stef)
Jer 31,15–17Apg 7,52–60Matt 2,16–23
Romjulssøndag (Romj)Salme 1,1–61 Tim 3,14-16 (1 Tim 3,16)Matt 2,13–15
1. januar
Nyttårssøndag (Nydag)
4 Mos 6,22–27Fil 2,5–11Luk 2,21

Åpenbaringstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
8. januar
Kristi Åpenbaringssøndag (KrÅp)
Jes 60,1–6Ef 3,1–7Matt 2,1–12
15. januar
Andre søndag i åpenbaringstiden (2siå)
Jes 42,1–7 (Jes 42,1–6)Apg 18,24–19,7Matt 3,13–17
22. januar
Tredje søndag i åpenbaringstiden (3siå)
1 Mos 1,26–31Åp 21,1–11 (Åp 21,1–6)Joh 2,1–11
29. januar
Fjerde søndag i åpenbaringstiden (4siå)
Salme 146,1–10Rom 16,25–27Luk 18,35–43
Femte søndag i åpenbaringstiden (5siå)1 Mos 15,1–6Rom 4,1–8Mark 2,1–12
Sjette søndag i åpenbaringstiden (6siå)Salme 126,1–6Fil 1,2–6Joh 6,63–69
5. februar
Såmannssøndag (Såm)
Jes 55,8–13Hebr 4,12–13Luk 8,4–15
12. februar
Kristi Forklaringssøndag (KrFo)
2 Mos 33,18-23 (5 Mos 18,15–18)Åp 1,9–18Matt 17,1–13 (Matt 17,1–9)
19. februar
Fastelavnssøndag (Fastel)
Høys 8,6–71 Kor 13,1–7Joh 17,20–26

Fastetiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
22. februar
Askeonsdag (Aske)
Joel 2,12-131 Pet 3,18-4,2Matt 6,1-6.16-18
26. februar
Første søndag i fastetiden (1sif)
1 Mos 2,8–9; 3,1–8Jak 1,12–16Matt 4,1–11
5. februar
Andre søndag i fastetiden (2sif)
1 Mos 32,24–31(1 Mos 32,24–30)Jak 1,2–8Matt 15,21–28
12. februar
Tredje søndag i fastetiden (3sif)
1 Sam 18,6–14Ef 5,1–14 (Ef 5,1–2.8–11)Luk 11,14–28
19. februar
Fjerde søndag i fastetiden (4sif)
1 Mos 22,1–18 (1 Mos 22,1–14)Hebr 4,14–16Joh 11,45–53
26. februar
Maria Budskapsdag (MB)
Jes 7,10–14Gal 4,4–7Luk 1,26–38
2. april
Palmesøndag (Palm)
Jes 56,6–8 (2 Mos 12,21–28)Ef 2,11–18 (Ef 2,12–18)Joh 12,20–33 (Joh 12,12–24)
6. april
Skjærtorsdag (Skj)
2 Mos 12,1-14 (2 Mos 12,1.3–8.11–14)1 Kor 5,6b–8Matt 26,17–30
7. april
Langfredag (Lang) 2023
Matt 26,30–27,56 (Matt 26,30–27,50)
8. april
Påskenatt (Pånatt)
1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og 2 Mos 14,1-22Rom 6,1-11 (Rom 6,3-11)Mark 1

Påsketiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
9. april
Påskedag (Pådag)
Salme 118,1-2,14–29 (Salme 118,14–24)1 Kor 15,1–11Luk 24,1–9
16. april
Andre søndag i påsketiden (2sip)
Jes 43,10–13
eller Apg 1,1–5
1 Kor 15,12–21Joh 21,1–14
23. april
Tredje søndag i påsketiden (3sip)
Esek 34,11–16
eller Apg 2,36–41
1 Pet 2,18–25 (1 Pet 2,20–25)Joh 10,11–18
30. april
Fjerde søndag i påsketiden (4sip)
Jes 54,7–10
eller Apg 9,36–43
Fil 3,12–16 (Fil 3,12–14)Joh 16,16–22
7. mai
Femte søndag i påsketiden (5sip)
Hos 14,5–9
eller Apg 4,32–35
Rom 11,13–24 (Rom 11,13–20)Joh 15,1–8
14. mai
Sjette søndag i påsketiden (6sip)
Jer 29,10–14
eller Apg 16,25–40
1 Joh 5,13–15Luk 18,1–8
18. mai
Kristi Himmelfartsdag (KrHi)
Salme 110,1–4 (Salme 110,1–3)
eller Apg 1,1–11
Ef 4,1–10 (Ef 4,7–10)Mark 16,15–20 (Mark 16,19–20)
21. mai
Søndag før pinse (Sfpi)
Hag 2,3–9
eller Apg 1,12–14
1 Pet 4,7–11Joh 15,15–27 (Joh 15,26–27)

Pinse

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
28. mai
Pinsedag (Pidag)
1 Mos 2,4–9
Apg 2,1–11
eller Rom 8,9–17 (Rom 8,9–11)
Joh 20,19–23
29. mai
Andre pinsedag (2pi)
Joel 3,1–5 (Joel 3,1–2)Apg 10,34–48Joh 16,5–15 (Joh 16,5–11)

Treenighetstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
4. juni
Treenighetssøndag (Treen)
5 Mos 6,4–91 Pet 2,4–10Matt 28,16–20
11. juni
Andre søndag i treenighetstiden (2sit)
2 Mos 14,13–22 (2 Mos 14,15–22)Tit 3,4–7Matt 3,11–12
18. juni
Tredje søndag i treenighetstiden (3sit)
Jes 25,6–9Åp 19,5–9Luk 14,15–24
25. juni
Fjerde søndag i treenighetstiden (4sit)
1 Mos 25,27–341 Kor 9,24–27Mark 10,17–27
2. juli
Femte søndag i treenighetstiden (5sit)
Jer 23,16–241 Joh 4,1–6Matt 7,15–20
9. juli
Sjette søndag i treenighetstiden — Aposteldagen (Apost)
1 Mos 12,1–4Rom 1,1–6 (Rom 1,1–7)Luk 5,1–11
16. juli
Syvende søndag i treenighetstiden (7sit)
1 Mos 16,1–16 (1 Mos 16,1–13)1 Joh 4,7–10Luk 15,1–10
23. juli
Åttende søndag i treenighetstiden (8sit)
2 Mos 32,1–4.30–351 Joh 2,15–23 (1 Joh 2,15–17)Matt 6,19–24
30. juli
Niende søndag i treenighetstiden (9sit)
Hos 4, 1-3 og 6, 1-3 (Hos 6,1–3)Rom 8,31–39Matt 11,25–30 (Matt 11,28–30)
6. august
Tiende søndag i treenighetstiden (10sit)
Salme 32,1–111 Pet 3,8–17 (1 Pet 3,8–13)Luk 5,27–32
13. august
Ellevte søndag i treenighetstiden (11sit)
Jes 64,5–65,2 (Jes 64,6b–65,2)Rom 9,1–5; 10,1–4 (Rom 9,2–5; 10,1–4)Matt 23,34–39 (Matt 23,37–39)
20. august
Tolfte søndag i treenighetstiden (12sit)
Neh 9,19–21Hebr 13,5–6Matt 6,24–34
27. august
Trettende søndag i treenighetstiden (13sit)
Salme 92,2–6.13–161 Kor 12,4–11Matt 25,14–30
3. september
Fjortende søndag i treenighetstiden — Vingårdssøndag (Ving)
Jes 27,2–61 Kor 1,1–10 (1 Kor 1,1–3)Matt 20,1–16
10. september
Femtende søndag i treenighetstiden (15sit)
Mika 6,6–8Fil 1,9–11Matt 5,38–48
17. september
Sekstende søndag i treenighetstiden (16sit)
Salme 40,2–6Rom 8,18–27 (Rom 8,19–23)Mark 7,31–37
24. september
Syttende søndag i treenighetstiden (17sit)
Job 19,21–272 Tim 1,7–12Joh 11,17– 46 (Joh 11,17–29 og/eller 30–46)
1. oktober
Attende søndag i treenighetstiden (18sit)
Jes 53,1–5Hebr 2,10–18Matt 8,14–17
8. oktober
Nittende søndag i treenighetstiden (19sit)
Salme 36,6–11Gal 5,16– 6,2 (Gal 5,16–26)Matt 5,17-26 (Matt 5,20–26)
15. oktober
Tyvende søndag i treenighetstiden (20sit)
1 Sam 18,1–4Hebr 13,1–6 (Hebr 13,1–3)Joh 11,1–6 (Joh 11,1–5)
22. oktober
Tjue-første søndag i treenighetstiden (21sit)
Jer 29,4–7Rom 13,1–7Matt 22,15–22
29. oktober
Bots- og bededag
Jer 18,1–10Rom 2,1–11Luk 13,22–30
5. november
Allhelgenssøndag
Jes 49,8–10Åp 7,9–17Matt 5,1–12
Tjue-andre søndag i treenighetstiden (22sit)Fork 4,17–5,6Jak 3,2–12 (Jak 3,7–12)Matt 12,33–37
Tjue-tredje søndag i treenighetstiden (23sit)Jes 1,12–19 (Jes 1,16–19)2 Tess 1,10b–12Mark 10,28–45 (Mark 10,28–31)
12. november
Tjue-fjerde søndag i treenighetstiden (24sit=6siå)
Salme 126,1–6Fil 1,2–6Joh 6,63–69
19. november
Tjue-femte søndag i treenighetstiden (25sit=5siå)
1 Mos 15,1–6Rom 4,1–8Mark 2,1–12
Tjue-sjette søndag i treenighetstiden (26sit=4siå)Salme 146,1–10Rom 16,25–27Luk 18,35–43
Tjue-syvende søndag i treenighetstiden (27sit=3siå)1 Mos 1,26–31Åp 21,1–11 (Åp 21,1–6)Joh 2,1–11
26. november
Kristi Kongedag/Domssøndag (KrKo)
Jes 57,14–21 (Jes 57,14–16)Åp 20,11–15 (Åp 20,11–13)Matt 25,31–46