Hopp til innholdet

Tekstrekke II — Kalenderoversikt 2023–2024

Nedenfor finner du den fulle oversikten over kirkeårets tekster 2023–2024.
Vår revisjon oppgis først, og deretter Den norske kirkes tekst i parentes, der det er forskjell.

Adventstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
3. desember
Første søndag i adventstiden (1sia)
Jes 59,20.21 (Jes 61,1–3)Åp 5,1–14 (Åp 5,1–5)Luk 4,16–22a
10. desember
Andre søndag i adventstiden (2sia)
Jes 65,17–191 Kor 15,50–58 (1 Kor 15,50–57)Luk 21,25–36 (Luk 21,27–36)
17. desember
Tredje søndag i adventstiden (3sia)
Jes 40,1–5Jak 5,7–11 (Jak 5,7–8)Luk 3,7–18
24. desember
Fjerde søndag i adventstiden (4sia)
Mika 5,1–4aFil 4,4–9 (Fil 4,4–7)Luk 1,39–45

Juletiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
24. desember
Julaften (Julaft)
Jes 9,1-7 (Jes 9,1a.2.6-7)1 Joh 1,1-4Luk 2,1-20
25. desember
Første juledag (Juled)
Ordsp 8,1–2.22–31 Hebr 1,1–6Joh 1,1–14
26. desember
Andre juledag — Stefanusdagen (Stef)
Salme 86,11–17Apg 6,7–15 (Apg 6,8–15)Matt 10,16–23 (Matt 10,16–22 )
31. desember
Romjulssøndag (Romj)
2 Mos 1,15–21Apg 7,17–22Luk 2,36–39 (Luk 2,36–38)
1. januar
Nyttårsdag (Nydag)
Salme 103,13–18Apg 4,8–12Matt 1,20b–21

Åpenbaringstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
7. januar
Kristi Åpenbaringssøndag (KrÅp)
Jes 49,1–7Rom 15,1–7 (Rom 15,4–6)Luk 2,40–52
14. januar
Andre søndag i åpenbaringstiden (2siå)
2 Mos 1,22–2,10Ef 1,7–14 (Ef 1,7–12)Mark 1,1–11 (Mark 1,3–11)
21. januar
Tredje søndag i åpenbaringstiden (3siå)
Jes 55,1–7 (Jes 55,1–3)Åp 22,16–17Joh 4,4–26
Fjerde søndag i åpenbaringstiden (4siå)2 Mos 3,7–12; 4,10–16 (2 Mos 3,10–12; 4,10–16)Rom 9,13–24 (Rom 9,20–24)Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41 (Joh 9,1–7.35b–38)
Femte søndag i åpenbaringstiden (5siå)Salme 107,1. 23–32 (Salme 107,23–32)2 Kor 1,3–11 (2 Kor 1,8–11)Matt 14,22–36 (Matt 14,22–34)
Sjette søndag i åpenbaringstiden (6siå)Salme 119,80–83Kol 1,24–2,3 (Kol 1,24–29)Luk 12,35–40
28. januar
Såmannssøndag (Såm)
Jer 20,7–9Rom 10,13–17Mark 4,26–34
4. februar
Kristi Forklaringssøndag (KrFo)
2 Mos 3,1–62 Pet 1,16–18Mark 9,2–13
11. februar
Fastelavnssøndag (Fastel)
Jes 53,1–51 Kor 1,18–25Joh 12,20–33

Fastetiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
14. februar
Askeonsdag (Aske)
Jona 3,2-10 (Jona 3,3-10)2 Pet 1,5-11Matt 12,38-42
18. februar
Første søndag i fastetiden (1sif)
1 Mos 4,1–71 Kor 10,(1-5) 6–13 (1 Kor 10,10–13)Matt 16,21–23
25. februar
Andre søndag i fastetiden (2sif)
1 Mos 3,8–19(1 Mos 3,8–15)Rom 5,12–21 (Rom 5,17–19)Luk 7,36–50
3. mars
Tredje søndag i fastetiden (3sif)
Job 2,1–10Ef 6,10–18Mark 9,17–29
10. mars
Fjerde søndag i fastetiden (4sif)
4 Mos 21,4–92 Kor 5,18–21Joh 3,11–16
17. mars
Maria Budskapsdag (MB)
Jer 33,14–17Ef 1,3–6Luk 1,46–55
24. mars
Palmesøndag (Palm)
Salme 45,2-8 (Jes 56,6–8)Rom 3,19–31 (Rom 3,21–26)Matt 26,6–13
28. mars
Skjærtorsdag (Skj)
Jer 31,31–34Hebr 10,12–25 (Hebr 10,19–25)Luk 22,14–23
29. mars
Langfredag (Lang)
2024: Tekst II
Mark 14,26–15,41 (Mark 14,26–15,37)
30. mars
Påskenatt (Pånatt)
1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og 2 Mos 14,1-22Rom 6,1-11 (Rom 6,3-11)Mark 1

Påsketiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
31. mars
Påskedag (Pådag)
Jes 52,7–10Rom 14,7–9Matt 28,1–10
7. april
Andre søndag i påsketiden (2sip)
Jer 31,1–6
eller Apg 1,1–5
1 Joh 5,1–5Joh 21,15–19
14. april
Tredje søndag i påsketiden (3sip)
Esek 34,23–31
eller Apg 3,12–21
Hebr 13,20–21Joh 10,1–10
21. april
Fjerde søndag i påsketiden (4sip)
Jes 43,16–21
eller Apg 9,1–19
Åp 2,1–7Joh 13,30–35
28. april
Femte søndag i påsketiden (5sip)
1 Kong 17,8–16
eller Apg 2,42–47
Rom 12,1–5 (Rom 12,1–3)Luk 13,18–21
5. mai
Sjette søndag i påsketiden (6sip)
Dan 9,15–19 (Dan 9,17–19)
eller Apg 4,23–31
3 Joh 11Matt 7,7–14 (Matt 7,7–12)
9. mai
Kristi Himmelfartsdag (KrHi)
Dan 7,13–14
eller Apg 1,1–11
Rom 10,6–10Luk 24,46–53
12. mai
Søndag før pinse (Sfpi)
Sak 14,6–9
eller Apg 26,1–3.20–29
Åp 21,10-11a. 22–27 (Åp 21,22–27)Joh 3,16–21

Pinse

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
19. mai
Pinsedag (Pidag)
1 Mos 1,1–5Apg 2,1–11
eller 1 Kor 12,12–13
Joh 14,15–21
20. mai
Andre pinsedag (2pi)
Jes 44,1–5 (Jes 44,3–5)Apg 11,19–26Joh 6,41–47 (Joh 6,44–47)

Treenighetstiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
26. mai

Treenighetssøndag (Treen)
1 Mos 18,1–8Rom 11,25–36 (Rom 11,33–36)Luk 10,16–24 (Luk 10,21–24)
2. juni
Andre søndag i treenighetstiden (2sit)
Salme 67,1–8 (Salme 67,2–6)Gal 3,23–29Joh 3,26–36 (Joh 3,26–30)
9. juni
Tredje søndag i treenighetstiden (3sit)
Jes 50,4–5Rom 8,28–30Joh 1,35–51
16. juni
Fjerde søndag i treenighetstiden (4sit)
Jos 24,19–24Ef 2,1–10Matt 16,24–27
23. juni
Femte søndag i treenighetstiden (5sit)
Ordsp 7,1–31 Kor 3,10–18Matt 7,21–29
30. juni

Sjette søndag i treenighetstiden — Aposteldagen (Apost)
Jer 1,4–10Apg 20,17–32 (Apg 20,24–32)Matt 16,13–20
7. juli
Syvende søndag i treenighetstiden (7sit)
Ordsp 30,7–91 Tim 6,6-10 og 17–19 (1 Tim 6,17–19)Luk 19,1–10
14. juli
Åttende søndag i treenighetstiden (8sit)
2 Mos 36,2–72 Kor 8,9–15Mark 12,37b–44
21. juli
Niende søndag i treenighetstiden (9sit)
Salme 145,8–18 (Salme 145,9–16)1 Kor 4,1–5 (1 Kor 4,3–5)Joh 8,2–11
28. juli
Tiende søndag i treenighetstiden (10sit)
1 Mos 50,14–212 Kor 13,11–13Matt 18,21–35
4. august
Ellevte søndag i treenighetstiden (11sit)
2 Mos 20,1–17Gal 5,1–6Mark 2,23–28
11. august
Tolvte søndag i treenighetstiden (12sit)
Ordsp 31,10-12. 25-31 (Jes 49,13–16)1 Tim 2,8-15 (2 Kor 9,1–8)Luk 8,1–3
18. august
Trettende søndag i treenighetstiden (13sit)
2 Krøn 1,7–12Ef 4,11–16Luk 12,41–48
25. august
Fjortende søndag i treenighetstiden — Vingårdssøndag (Ving)
5 Mos 8,7-18 (5 Mos 8,7.11–18)1 Kor 3,4–11Luk 17,7–10
1. september
Femtende søndag i treenighetstiden (15sit)
2 Mos 19,1–6Fil 4,10–14Luk 10,38–42
8. september
Sekstende søndag i treenighetstiden (16sit)
Salme 13,1–6 (Salme 13,2–6)1 Pet 4,12–19Matt 5,10–12
15. september
Syttende søndag i treenighetstiden (17sit)
1 Kong 17,17–241 Kor 15,35–45Luk 7,11–17
22. september
Attende søndag i treenighetstiden (18sit)
1 Kong 8,41–43Rom 15,25–33Matt 8,5–13
29. september
Nittende søndag i treenighetstiden (19sit)
5 Mos 30,11–16 (5 Mos 30,11–15)Rom 1,18-32 (Rom 2,13–16)Joh 7,14–17
6. oktober
Tyvende søndag i treenighetstiden (20sit)
1 Mos 2,18–25Ef 5,21–33 (Ef 5,31–33)Matt 19,3-9 (Mark 10,2–9)
13. oktober
Tjue-første søndag i treenighetstiden (21sit)
5 Mos 15,7–11 (5 Mos 15,7–8.10–11)1 Joh 3,14–24 (1 Joh 3,16–18)Luk 16,19–31
20. oktober
Tjue-andre søndag i treenighetstiden (22sit)
Ordsp 6,20–23aFil 2,1–4Joh 12,34–43 (Joh 12,35–36)
27. oktober
Bots- og Bededag (BOB)
Jes 59,1–41 Joh 1,5–2,2 (1 Joh 1,8–2,2)Luk 18,9–14
3. november

Allhelgensmesse (AH)
Salme 84,2–8Hebr 12,1–3Matt 5,13–16
10. november
Tjue-tredje søndag i treenighetstiden (23sit)
Salme 73,23–282 Kor 5,1–10 (2 Kor 5,4–10)Joh 5,19–29 (Joh 5,24–29)
17. november
Tjue-fjerde søndag i treenighetstiden (24sit)
(=6siå)
Salme 119,80–83Kol 1,24–2,3 (Kol 1,24–29)Luk 12,35–40
Tjue-femte søndag i treenighetstiden (25sit)
(=5siå)
Salme 107,1. 23–32 (Salme 107,23–32)2 Kor 1,3–11 (2 Kor 1,8–11)Matt 14,22–36 (Matt 14,22–34)
Tjue-sjette søndag i treenighetstiden (26sit)
(=4siå)
2 Mos 3,7–12; 4,10–16 (2 Mos 3,10–12; 4,10–16)Rom 9,13–24 (Rom 9,20–24)Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41 (Joh 9,1–7.35b–38)
Tjue-syvende søndag i treenighetstiden (27sit)
(=3siå)
Jes 55,1–7 (Jes 55,1–3)Åp 22,16–17Joh 4,4–26
24. november
Kristi Kongedag/Domssøndag (KrKo)
Job 28,20–28Kol 1,9–14Matt 25,1–13