Hopp til innholdet

Tekstrekke III

Nedenfor finner du den fulle oversikten over kirkeårets tekster 2022–2023. Vår revisjon oppgis først, og deretter Den norske kirkes tekst i parentes, der det er forskjell.

Adventstiden

IIIIII
8. januar
Første søndag i adventstiden (1sia)
Salme 24,1–10 
Rom 13, 11-14 (Rom 13,11–12)
Matt 21,1–11 
Jes 59,20.21 (Jes 61,1–3)
Åp 5,1–14 (Åp 5,1–5)
Luk 4,16–22a
Jes 12,1–6
Åpb 3,14-22 (Åp 3,19–22)
Matt 21,10–22 (Matt 21,10–17)
15. januar
Andre søndag i adventstiden (2sia)
Salme 93 (Salme 33,18–22)
2Pet 3:8-15 (Hebr 6,13–19a)
Matt 24,3-14 (Joh 14,1–4)
Jes 65,17–19
1 Kor 15,50–58 (1 Kor 15,50–57)
Luk 21,25–36 (Luk 21,27–36)
Jes 2,1–5
Hebr 10,35–39
Luk 12,35-40 (Joh 16,21–24)
22. januar
Tredje søndag i adventstiden (3sia)
Jes 35,1–10
1 Kor 3,18–23
Matt 11,2–11
Jes 40,1–5
Jak 5,7–11 (Jak 5,7–8)
Luk 3,7–18
Mal 4,4–6
2 Pet 1,19–21
Joh 5,31–40 (Joh 5,31–36)
29. januar
Fjerde søndag i adventstiden (4sia)
Rut 4,13–17
Rom 15,8–13
Luk 1,46–55
Mika 5,1–4a
Fil 4,4–9 (Fil 4,4–7)
Luk 1,39–45
Sef 3,14–17
2 Kor 1,18–22
Matt 1,18–25

Juletiden

Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
Julaften (Julaft)Jes 9,1-7 (Jes 9,1a.2.6-7)
1 Joh 1,1-4
Luk 2,1-20
Første juledag (Juled)Ordsp 8,1–2.22–31 
Hebr 1,1–6
Joh 1,1–14
IIIIII
Andre juledag — Stefanusdagen (Stef
)
Jer 31,15–17
Apg 7,52–60
Matt 2,16–23
Salme 86,11–17
Apg 6,7–15 (Apg 6,8–15)
Matt 10,16–23 (Matt 10,16–22 )
Klag 3,52–57
Fil 1,27– 2,4 (Fil 1,27–30)
Joh 16,1–4a
Romjulssøndag (Romj)Salme 1,1–6
1 Tim 3,14-16 (1 Tim 3,16)
Matt 2,13–15
2 Mos 1,15–21
Apg 7,17–22
Luk 2,36–39 (Luk 2,36–38)
Jes 66,10–13
Rom 11,33–36
Luk 2,25–35
Nyttårssøndag (Nydag)4 Mos 6,22–27
Fil 2,5–11
Luk 2,21
Salme 103,13–18
Apg 4,8–12
Matt 1,20b–21
Salme 72,6-14.17-19 (Salme 72,17–19)
Rom 10,6–13 (Rom 10,8b–13)
Matt 18,19–20

Åpenbaringstiden

IIIIII
Kristi Åpenbaringssøndag (KrÅp)Jes 60,1–6
Ef 3,1–7
Matt 2,1–12
Jes 49,1–7
Rom 15,1–7 (Rom 15,4–6)
Luk 2,40–52
Jes 51,4–8
2 Kor 4,1–6
Joh 12,42–50 (Joh 12,42–47)
Andre søndag i åpenbaringstiden (2siå)Jes 42,1–7 (Jes 42,1–6)
Apg 18,24–19,7
Matt 3,13–17
2 Mos 1,22–2,10
Ef 1,7–14 (Ef 1,7–12)
Mark 1,1–11 (Mark 1,3–11)
Jes 53,6–12 (Jes 53,6–9)
Kol 1,15–20
Joh 1,29–34
Tredje søndag i åpenbaringstiden (3siå)1 Mos 1,26–31
Åp 21,1–11 (Åp 21,1–6)
Joh 2,1–11
Jes 55,1–7 (Jes 55,1–3)
Åp 22,16–17
Joh 4,4–26
2 Mos 3,13–15
1 Kor 8,5–6
Joh 1,15–18
Fjerde søndag i åpenbaringstiden (4siå)Salme 146,1–10
Rom 16,25–27
Luk 18,35–43
2 Mos 3,7–12; 4,10–16 (2 Mos 3,10–12; 4,10–16)
Rom 9,13–24 (Rom 9,20–24)
Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41 (Joh 9,1–7.35b–38)
Ordsp 14,21–22.25.31
Fil 1,20
Luk 13,10–17
Femte søndag i åpenbaringstiden (5siå)1 Mos 15,1–6
Rom 4,1–8
Mark 2,1–12
Salme 107,1. 23–32 (Salme 107,23–32)
2 Kor 1,3–11 (2 Kor 1,8–11)
Matt 14,22–36 (Matt 14,22–34)
Salme 103,1–6
Jak 5,13–20 (Jak 5,13–16)
Joh 5,1–15
Sjette søndag i åpenbaringstiden (6siå)Salme 126,1–6
Fil 1,2–6
Joh 6,63–69
Salme 119,80–83
Kol 1,24–2,3 (Kol 1,24–29)
Luk 12,35–40
Ordsp 4,18–27
Åp 22,12–21 (Åp 22,12–17)
Mark 13,14–27 (Mark 13,21–27)
Såmannssøndag (Såm)Jes 55,8–13
Hebr 4,12–13
Luk 8,4–15
Jer 20,7–9
Rom 10,13–17
Mark 4,26–34
5 Mos 6,1–9
2 Tim 1,1–5; 3,14–17
Matt 13,24–30 & 36b-43 (Matt 13,24–30)
Kristi Forklaringssøndag (KrFo)2 Mos 33,18-23 (5 Mos 18,15–18)
Åp 1,9–18
Matt 17,1–13 (Matt 17,1–9)
2 Mos 3,1–6
2 Pet 1,16–18
Mark 9,2–13
2 Mos 34,27–35
2 Kor 3,(4)12–18 (2 Kor 3,12–18)
Luk 9,28–36
Fastelavnssøndag (Fastel)Høys 8,6–7
1 Kor 13,1–7
Joh 17,20–26
Jes 53,1–5
1 Kor 1,18–25
Joh 12,20–33
Jes 52,13–15
1 Tim 2,1–6 (1 Tim 2,1–6a)
Luk 18,31–34

Fastetiden

IIIIII
Askeonsdag (Aske)Joel 2,12-13
1 Pet 3,18-4,2
Matt 6,1-6.16-18
Jona 3,2-10 (Jona 3,3-10)
2 Pet 1,5-11
Matt 12,38-42
Jes 58,4-10
Apg 13,1-4;14,22-23
Mark 2,18-20
Første søndag i fastetiden (1sif)1 Mos 2,8–9; 3,1–8
Jak 1,12–16
Matt 4,1–11
1 Mos 4,1–7
1 Kor 10,(1-5) 6–13 (1 Kor 10,10–13)
Matt 16,21–23
2 Sam 12,1–10
Hebr 5,1–10 (Hebr 5,7–9)
Matt 26,36–45
Andre søndag i fastetiden (2sif)1 Mos 32,24–31(1 Mos 32,24–30)
Jak 1,2–8
Matt 15,21–28
1 Mos 3,8–19(1 Mos 3,8–15)
Rom 5,12–21 (Rom 5,17–19)
Luk 7,36–50
Jer 3,12-14(Jes 55,1–7)
2 Kor 6,1–10
Luk 13,22–30
Tredje søndag i fastetiden (3sif)1 Sam 18,6–14
Ef 5,1–14 (Ef 5,1–2.8–11)
Luk 11,14–28
Job 2,1–10
Ef 6,10–18
Mark 9,17–29
Sak 3,1–5
2 Kor 12,7–10
Luk 22,28–34
Fjerde søndag i fastetiden (4sif)1 Mos 22,1–18 (1 Mos 22,1–14)
Hebr 4,14–16
Joh 11,45–53
4 Mos 21,4–9
2 Kor 5,18–21
Joh 3,11–16
5 Mos 8,1–6 (5 Mos 8,2–3)
1 Kor 10,16–17
Joh 6,24–40 (Joh 6,24–36)
Maria Budskapsdag (MB)
Jes 7,10–14
Gal 4,4–7
Luk 1,26–38
Jer 33,14–17
Ef 1,3–6
Luk 1,46–55
1 Sam 1,21–28
Apg 16,12–15
Luk 1,39–45
Palmesøndag (Palm)Jes 56,6–8 (2 Mos 12,21–28)
Ef 2,11–18 (Ef 2,12–18)
Joh 12,20–33 (Joh 12,12–24)
Salme 45,2-8 (Jes 56,6–8)
Rom 3,19–31 (Rom 3,21–26)
Matt 26,6–13
Sak 9,9–10
Fil 2,5–11
Joh 12,1–13
Skjærtorsdag (Skj)2 Mos 12,1-14 (2 Mos 12,1.3–8.11–14)
1 Kor 5,6b–8
Matt 26,17–30
Jer 31,31–34
Hebr 10,12–25 (Hebr 10,19–25)
Luk 22,14–23
Salme 116,1–14
1 Kor 11,23–32 (1 Kor 11,23–26)
Joh 13,1–17
IIIIIIIV
Langfredag (Lang)Matt 26,30–27,56 (Matt 26,30–27,50)Mark 14,26–15,41 (Mark 14,26–15,37)Luk 22,39–23,49 (Luk 22,39–23,46)Joh 18,1–19,42
Lesetekst 1Lesetekst 2Evangelietekst
Påskenatt (Pånatt)1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og 2 Mos 14,1-22
Rom 6,1-11 (Rom 6,3-11)
Mark 1

Påsketiden

IIIIII
Påskedag (Pådag)Salme 118,1-2,14–29 (Salme 118,14–24)
1 Kor 15,1–11
Luk 24,1–9
Jes 52,7–10
Rom 14,7–9
Matt 28,1–10
Hos 6,1-3 (2 Mos 15,1–3)
Kol 2,6–15 (Kol 2,12–15)
Joh 20,1–10
Andre søndag i påsketiden (2sip)Jes 43,10–13
eller Apg 1,1–5
1 Kor 15,12–21
Joh 21,1–14
Jer 31,1–6
eller Apg 1,1–5
1 Joh 5,1–5
Joh 21,15–19
Jes 45,1–8 (Jes 45,5–8)
eller Apg 1,1–5
1 Pet 1,1–9 (1 Pet 1,3–9)
Joh 20,24–31
Tredje søndag i påsketiden (3sip)Esek 34,11–16
eller Apg 2,36–41
1 Pet 2,18–25 (1 Pet 2,20–25)
Joh 10,11–18
Esek 34,23–31
eller Apg 3,12–21
Hebr 13,20–21
Joh 10,1–10
Salme 23,1–6
eller Apg 5,27–42
1 Pet 5,1–4
Mark 6,30–44
Fjerde søndag i påsketiden (4sip)Jes 54,7–10
eller Apg 9,36–43
Fil 3,12–16 (Fil 3,12–14)
Joh 16,16–22
Jes 43,16–21
eller Apg 9,1–19
Åp 2,1–7
Joh 13,30–35
Jes 40,26–31
eller Apg 8,26–40 (Apg 8,26–39)
2 Kor 4,14–18
Joh 14,1–12 (Joh 14,1–11)
Femte søndag i påsketiden (5sip)Hos 14,5–9
eller Apg 4,32–35
Rom 11,13–24 (Rom 11,13–20)
Joh 15,1–8
1 Kong 17,8–16
eller Apg 2,42–47
Rom 12,1–5 (Rom 12,1–3)
Luk 13,18–21
1 Kong 8,12–13.27–30
eller Apg 11,1–18
Ef 2,17–22
Joh 17,6–19 (Joh 17,6–11)
Sjette søndag i påsketiden (6sip)Jer 29,10–14
eller Apg 16,25–40
1 Joh 5,13–15
Luk 18,1–8
Dan 9,15–19 (Dan 9,17–19)
eller Apg 4,23–31
3 Joh 11
Matt 7,7–14 (Matt 7,7–12)
1 Kong 3,5–14
eller Apg 12,1–17
Ef 3,14–21
Matt 6,5–15 (Matt 6,7–13)
Kristi Himmelfartsdag (KrHi)Salme 110,1–4 (Salme 110,1–3)
eller Apg 1,1–11
Ef 4,1–10 (Ef 4,7–10)
Mark 16,15–20 (Mark 16,19–20)
Dan 7,13–14
eller Apg 1,1–11
Rom 10,6–10
Luk 24,46–53
1 Sam 2,1–10 (1 Sam 2,1–9)
eller Apg 1,1–11
Ef 1,15–23 (Ef 1,17–23)
Joh 17,1–5
Søndag før pinse (Sfpi)Hag 2,3–9
eller Apg 1,12–14
1 Pet 4,7–11
Joh 15,15–27 (Joh 15,26–27)
Sak 14,6–9
eller Apg 26,1–3.20–29
Åp 21,10-11a. 22–27 (Åp 21,22–27)
Joh 3,16–21
1 Kong 19,1–13 (1 Kong 19,3b–13)
eller Apg 24,10–21
1 Joh 5,6–12
Joh 16,12–15

Pinse

IIIIII
Pinsedag (Pidag)1 Mos 2,4–9
Apg 2,1–11
eller Rom 8,9–17 (Rom 8,9–11)
Joh 20,19–23
1 Mos 1,1–5
Apg 2,1–11
eller 1 Kor 12,12–13
Joh 14,15–21
1 Mos 11,1–9
Apg 2,1–11
eller Rom 5,1–5
Joh 14,22–29 (Joh 14,23–29)
Andre pinsedag (2pi)Joel 3,1–5 (Joel 3,1–2)
Apg 10,34–48
Joh 16,5–15 (Joh 16,5–11)
Jes 44,1–5 (Jes 44,3–5)
Apg 11,19–26
Joh 6,41–47 (Joh 6,44–47)
2 Mos 17,1–7
Apg 15,1–12 (Apg 15,1–11)
Joh 7,37–39

Treenighetstiden

IIIIII
Treenighetssøndag (Treen)
5 Mos 6,4–9
1 Pet 2,4–10
Matt 28,16–20
1 Mos 18,1–8
Rom 11,25–36 (Rom 11,33–36)
Luk 10,16–24 (Luk 10,21–24)
Jes 6,1–8
Apg 17,22–34
Luk 24,45–49 (Luk 24,45–48)
Andre søndag i treenighetstiden (2sit)2 Mos 14,13–22 (2 Mos 14,15–22)
Tit 3,4–7
Matt 3,11–12
Salme 67,1–8 (Salme 67,2–6)
Gal 3,23–29
Joh 3,26–36 (Joh 3,26–30)
Esek 36,25–29a
Rom 6,1–11 (Rom 6,3–8)
Joh 3,1–15 (Joh 3,1–13)
Tredje søndag i treenighetstiden (3sit)Jes 25,6–9
Åp 19,5–9
Luk 14,15–24
Jes 50,4–5
Rom 8,28–30
Joh 1,35–51
1 Sam 1,9–18
1 Joh 2,28 – 3,3 (1 Joh 3,1–3)
Mark 10,13–16
Fjerde søndag i treenighetstiden (4sit)1 Mos 25,27–34
1 Kor 9,24–27
Mark 10,17–27
Jos 24,19–24
Ef 2,1–10
Matt 16,24–27
Salme 22,8–12
1 Tess 2,5–13
Matt 9,35–38
Femte søndag i treenighetstiden (5sit)Jer 23,16–24
1 Joh 4,1–6
Matt 7,15–20
Ordsp 7,1–3
1 Kor 3,10–18
Matt 7,21–29
Jer 6,16–19
Gal 1,6–9
Matt 18,12–18
Sjette søndag i treenighetstiden — Aposteldagen (Apost
)
1 Mos 12,1–4
Rom 1,1–6 (Rom 1,1–7)
Luk 5,1–11
Jer 1,4–10
Apg 20,17–32 (Apg 20,24–32)
Matt 16,13–20
Jes 66,18–19
Apg 9,1–20 (Apg 9,1–19)
Mark 3,13–19
Syvende søndag i treenighetstiden (7sit)1 Mos 16,1–16 (1 Mos 16,1–13)
1 Joh 4,7–10
Luk 15,1–10
Ordsp 30,7–9
1 Tim 6,6-10 og 17–19 (1 Tim 6,17–19)
Luk 19,1–10
Salme 8,2–10
1 Kor 1,26–31
Mark 5,25–34
Åttende søndag i treenighetstiden (8sit)2 Mos 32,1–4.30–35
1 Joh 2,15–23 (1 Joh 2,15–17)
Matt 6,19–24
2 Mos 36,2–7
2 Kor 8,9–15
Mark 12,37b–44
Jos 22,1–6
Fil 1,9–11
Mark 12,28–34
Niende søndag i treenighetstiden (9sit)Hos 4, 1-3 og 6, 1-3 (Hos 6,1–3)
Rom 8,31–39
Matt 11,25–30 (Matt 11,28–30)
Salme 145,8–18 (Salme 145,9–16)
1 Kor 4,1–5 (1 Kor 4,3–5)
Joh 8,2–11
1 Mos 4,8–15
Rom 14,10–13
Luk 6,36–42
Tiende søndag i treenighetstiden (10sit)Salme 32,1–11
1 Pet 3,8–17 (1 Pet 3,8–13)
Luk 5,27–32
1 Mos 50,14–21
2 Kor 13,11–13
Matt 18,21–35
1 Mos 33,1–11
Ef 4,22–32 (Ef 4,29–32)
Mark 11,22–26 (Mark 11,25–26)
Ellefte søndag i treenighetstiden (11sit)Jes 64,5–65,2 (Jes 64,6b–65,2)
Rom 9,1–5; 10,1–4 (Rom 9,2–5; 10,1–4)
Matt 23,34–39 (Matt 23,37–39)
2 Mos 20,1–17
Gal 5,1–6
Mark 2,23–28
1 Mos 21,9–13
Rom 8,1–11 (Rom 8,1–4.14–18)
Joh 8,31–36
Tolfte søndag i treenighetstiden (12sit)Neh 9,19–21
Hebr 13,5–6
Matt 6,24–34
Ordsp 31,10-12. 25-31 (Jes 49,13–16)
1 Tim 2,8-15 (2 Kor 9,1–8)
Luk 8,1–3
4 Mos 13,17–27
Rom 1,16–17
Joh 4,27–42 (Joh 4,27–30.39–43)
Trettende søndag i treenighetstiden (13sit)Salme 92,2–6.13–16
1 Kor 12,4–11
Matt 25,14–30
2 Krøn 1,7–12
Ef 4,11–16
Luk 12,41–48
2 Mos 18,13–24
Apg 6,1–7
Joh 15,13–17
Fjortende søndag i treenighetstiden — Vingårdssøndag (Ving)Jes 27,2–6
1 Kor 1,1–10 (1 Kor 1,1–3)
Matt 20,1–16
5 Mos 8,7-18 (5 Mos 8,7.11–18)
1 Kor 3,4–11
Luk 17,7–10
Jer 9,23–24
Fil 3,7–14
Matt 19,27–30
Femtende søndag i treenighetstiden (15sit)Mika 6,6–8
Fil 1,9–11
Matt 5,38–48
2 Mos 19,1–6
Fil 4,10–14
Luk 10,38–42
Rut 1,7–19 (Rut 1,7–11.16–19a)
1 Kor 13,7–13
Joh 15,9–12
Sekstende søndag i treenighetstiden (16sit)Salme 40,2–6
Rom 8,18–27 (Rom 8,19–23)
Mark 7,31–37
Salme 13,1–6 (Salme 13,2–6)
1 Pet 4,12–19
Matt 5,10–12
Ordsp 9,1–6 (Ordsp 9,1–5)
1 Kor 1,18–25
Matt 11,16–24 (Matt 11,16–19)
Syttende søndag i treenighetstiden (17sit)Job 19,21–27
2 Tim 1,7–12
Joh 11,17– 46 (Joh 11,17–29 og/eller 30–46)
1 Kong 17,17–24
1 Kor 15,35–45
Luk 7,11–17
Esek 37,1–14 (Esek 37,1–5.10–14)
Fil 1,20–26
Mark 5,35–43
Attende søndag i treenighetstiden (18sit)Jes 53,1–5
Hebr 2,10–18
Matt 8,14–17
1 Kong 8,41–43
Rom 15,25–33
Matt 8,5–13
Salme 38,10–16
1 Joh 4,11–17 (1 Joh 4,11–16)
Mark 1,40–45
Nittende søndag i treenighetstiden (19sit)Salme 36,6–11
Gal 5,16– 6,2 (Gal 5,16–26)
Matt 5,17-26 (Matt 5,20–26)
5 Mos 30,11–16 (5 Mos 30,11–15)
Rom 1,18-32 (Rom 2,13–16)
Joh 7,14–17
1 Sam 3,1–11
1 Kor 9,19–23
Luk 9,57–62
Tyvende søndag i treenighetstiden (20sit)1 Sam 18,1–4
Hebr 13,1–6 (Hebr 13,1–3)
Joh 11,1–6 (Joh 11,1–5)
1 Mos 2,18–25
Ef 5,21–33 (Ef 5,31–33)
Matt 19,3-9 (Mark 10,2–9)
Rut 2,8–11
Ef 6,1–4
Matt 18,1–11
Tjue-første søndag i treenighetstiden (21sit)Jer 29,4–7
Rom 13,1–7
Matt 22,15–22
5 Mos 15,7–11 (5 Mos 15,7–8.10–11)
1 Joh 3,14–24 (1 Joh 3,16–18)
Luk 16,19–31
Fork 5,9–14
1 Tim 6,6–16 (1 Tim 6,6–12)
Luk 12,13–21
Tjue-andre søndag i treenighetstiden (22sit)Fork 4,17–5,6
Jak 3,2–12 (Jak 3,7–12)
Matt 12,33–37
Ordsp 6,20–23a
Fil 2,1–4
Joh 12,34–43 (Joh 12,35–36)
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34
Jak 2,1–10 (Jak 2,1–9)
Luk 10,25–37
Tjue-tredje søndag i treenighetstiden (23sit)Jes 1,12–19 (Jes 1,16–19)
2 Tess 1,10b–12
Mark 10,28–45 (Mark 10,28–31)
Salme 73,23–28
2 Kor 5,1–10 (2 Kor 5,4–10)
Joh 5,19–29 (Joh 5,24–29)
Jes 51,11–16
1 Tess 4,13–18
Matt 24,35–44
Tjue-fjerde søndag i treenighetstiden (24sit)
(=6siå)
Salme 126,1–6
Fil 1,2–6
Joh 6,63–69
Salme 119,80–83
Kol 1,24–2,3 (Kol 1,24–29)
Luk 12,35–40
Ordsp 4,18–27
Åp 22,12–21 (Åp 22,12–17)
Mark 13,14–27 (Mark 13,21–27)
Tjue-femte søndag i treenighetstiden (25sit)
(=5siå)
1 Mos 15,1–6
Rom 4,1–8
Mark 2,1–12
Salme 107,1. 23–32 (Salme 107,23–32)
2 Kor 1,3–11 (2 Kor 1,8–11)
Matt 14,22–36 (Matt 14,22–34)
Salme 103,1–6
Jak 5,13–20 (Jak 5,13–16)
Joh 5,1–15
Tjue-sjette søndag i treenighetstiden (26sit)
(=4siå)
Salme 146,1–10
Rom 16,25–27
Luk 18,35–43
2 Mos 3,7–12; 4,10–16 (2 Mos 3,10–12; 4,10–16)
Rom 9,13–24 (Rom 9,20–24)
Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41 (Joh 9,1–7.35b–38)
Ordsp 14,21–22.25.31
Fil 1,20
Luk 13,10–17
Tjue-syvende søndag i treenighetstiden (27sit)
(=3siå)
1 Mos 1,26–31
Åp 21,1–11 (Åp 21,1–6)
Joh 2,1–11
Jes 55,1–7 (Jes 55,1–3)
Åp 22,16–17
Joh 4,4–26
2 Mos 3,13–15
1 Kor 8,5–6
Joh 1,15–18
Kristi Kongedag/Domssøndag (KrKo)Jes 57,14–21 (Jes 57,14–16)
Åp 20,11–15 (Åp 20,11–13)
Matt 25,31–46
Job 28,20–28
Kol 1,9–14
Matt 25,1–13
5 Mos 30,15–20
1 Kor 15,22–28
Joh 9,39–41

Bots- og bededag

IIIIII
Bots- og Bededag (BoB)Jer 18,1–10
Rom 2,1–11
Luk 13,22–30
Jes 59,1–4
1 Joh 1,5–2,2 (1 Joh 1,8–2,2)
Luk 18,9–14
Mika 7,18–19
2 Kor 13,5–8
Luk 15,11–32

Allhelgensdag

IIIIII
Allehlgenssøndag (AH)Jes 49,8–10
Åp 7,9–17
Matt 5,1–12
Salme 84,2–8
Hebr 12,1–3
Matt 5,13–16
Jes 60,18–22
Hebr 11,11–16.39–40
Luk 6,20–28 (Luk 6,20–23)